Người dân miền Tây kéo về Sài Gòn biểu tình, trong khi LS Lê Trần Luật bị tịch thu máy tính

Trong đó một người biểu tình biểu lộ (không phải nguyên văn): Chúng tôi là những người đã theo đuổi khiếu kiện đất đai 5-10 năm nay, giống như người chết đuối, đang cần cái phao. Quốc tế quan tâm đến chúng tôi, chúng tôi rất ngưỡng mộ và cám ơn.


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s