Tự do và vụ án TS Cù Huy Hà Vũ

Mai Việt Tú

Qua vụ án của TS Hà Vũ tôi ngẫm nghĩ về quá trình dân tộc Việt Nam cho đến ngày nay.

Hãy suy ngẫm về tự do.

Có lẽ dân tộc Việt Nam chưa có sự tự do thật sự mặc dù chính cái “tự do” ấy cũng thay đổi theo quá trình của nhân loại. Nhân loại đã đi qua quá trình của những thế kỷ qua và vẫn lần mò trong thế kỷ 21 qua đấu tranh và chiến tranh để một ngày nào đó đi dành cái dân chủ mà chưa chắc có đạt được sự tự do; đó là chưa kể mị dân bằng sự dân chủ nội bộ của đảng cai trị.

Những cái nền căn bản cho tự do của một xã hội văn minh của nhân loại cố gắng đấu tranh trong bao nhiêu năm là:

1. tự do ngôn luận (bao gồm tự do báo chí thông tin)

2. chính quyền càng phải giới hạn trong quản lý

3. tất cả quyền lực hiện hữu phải được tách rời ra, thí dụ tam pháp phân lập, công an, quân đội, thuế vụ, v.v…

4. hệ thống tòa án độc lập và tiến hành công lý về hình sự qua bồi thẩm đoàn (jury trials) chứ không phải chánh án tự tiện quyết định

TS Hà Vũ đang sống trong một xã hội mà không có được điều khoản nào kể trên, nghĩa là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam quyết định tất cả. Ông đã dùng điểm 1 để thực thi điểm 2 hầu để làm sáng tỏ điểm 3; và ngày ra tòa của ông sẽ là sự minh chính của điểm 4. Ông đã dùng bản thân mình để thắp nén nhang đến tổ tiên dân tộc Việt Nam là dân tộc không có tự do, nghĩa là một dân tộc vẫn còn nô lệ vong bản.

Xin mở ngoặc ở đây nói cho vui. Lắm lúc tôi hay suy ngẫm so sánh TS Hà Vũ với Boris Yeltsin của Nga, có lẽ TS Hà Vũ hoạt bát hơn nhờ có đệm thêm chửi thề.

Dân tộc Việt Nam có tự do thì sẽ qui tụ được lòng yêu nước và độc lập sẽ đến là điều tất yếu. Cái “độc lập” đặt trước chữ “tự do” trong câu nói “Không có gì quí hơn độc lập tự do” chỉ là một sự đánh tráo để kích động vào lòng yêu nước của dân Việt mà thực sự độc lập không bao giờ có bởi vì dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có tự do dưới sự độc tài toàn trị qua những điểm kể trên.

Cái “cọc” Hà Vũ đã cặm trên dòng sông Bạch Đằng và đừng bao giờ để cái cọc ấy bị nhổ đi. Tất cả hãy cặm thêm cọc vào sông Bạch Đằng. Và tôi tin rằng sẽ có những đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ nhận thức đúng đắn và quay về với dân tộc Việt để cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam tự do thật sự, một sự tự do thật sự mà dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có trong quá trình lịch sử.

Không có gì quí hơn tự do” sẽ luôn luôn và luôn luôn là nền tảng đúng đắn của dân tộc Việt Nam.

Mai Việt Tú
(Mai này nước Việt đẹp hơn)
Ngày 23 tháng 2 năm 2011

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s