Khi các bác vô thần làm công tác tôn giáo

Dân Làm Báo – Điều đầu tiên là các bác ta hân hoan “đánh giá cao công tác đã đi đúng đường hướng, góp phần phát triển kinh tế và ổn định xã hội“. Mới nghe các bác hân hoan mở màn có một câu thôi là đã thấy lòng rối như canh hẹ!

Chuyện tôn giáo mà đi đúng đường theo con đường của các bác, những kẻ lúc nào cũng hăm he tín ngưỡng là thuốc phiện thì quả là con đường chết còn sướng hơn. Cũng chẳng hiểu được mấy bác công tác này làm cái gì để góp phần phát triển kinh tế. A nhớ rồi, biết rồi! Các bác đã góp phần bằng cách “giải phóng mặt bằng”, nghĩa trang nghĩa địa gì cào ráo, giáo dân nào phản đối ta bắt tuốt và cho đột tử tại đồn, đám táng đám ma rình rang là ta bỏ tù một lũ. À há, nó đó! chính sách đầy khoan hồng và bao dung của đảng!. Còn mỗi lần nghe các bác nói đến chuyện ổn định xã hội là cứ đâu đây vọng về tiếng còng loang xoang và hình ảnh đám côn đồ quần chúng tự phát có thẻ công an trong túi. Không tin cứ hỏi giáo dân Cồn Dầu, Thái Bình, Đồng Chiêm là biết liền. Họ rành sáu câu chính sách tôn giáo của đảng đến độ bầm dập.

Cái bác đăng đàn báo cáo công tác này là đồng chí phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân,  người được bình bầu vào top-ten những câu nói ấn tượng “Đừng hỏi Bộ trưởng vì sao trường học thiếu nhà vệ sinh“, và là người vừa mới hoàn tất nhiệm vụ phá nát nền giáo dục đã nát cho nát thêm. Bây giờ đồng chí  í thò tay phá tiếp lãnh vực tín ngưỡng cũng đã và đang ngắt ngoải sau mấy chục năm mến Chúa yêu Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

Trong việc báo cáo đồng chí ta cũng theo bài bản kinh niên của những kẻ không làm nên tích sự là vừa mới đánh giá cao xong bèn ngay lập tức bước sang phần… tuy nhiên:

Tuy nhiên, Phó chủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tại địa phương, giữa địa phương với Trung ương trong công tác quản lý tôn giáo; cũng như hệ thống văn bản pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo chưa hoàn thiện, chế độ chính sách bồi dưỡng cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác này còn hạn chế. ” .

Chung chung thì cũng cái màn cái thằng cơ chế, trên bảo dưới không nghe, đổ thừa đổ lỗi, văn bản pháp luật là luật rừng. Điều chú ý là cái màn bồi dưỡng còn hạn chế! Tức là sao vậy ta? Bộ cũng theo kiểu còn đảng còn tiền, còn ra sức đàn áp sư sãi, phật tử, linh mục, giáo dân là sẽ có thêm bồi dưỡng?!

Cái vụ “bồi dưỡng” còn được khai triển thêm rằng “việc đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo được mở rộng“. Từ lúc nào đảng ta đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành vậy cà? Đào tạo cái gì ? kinh kệ A Di Đà Phật hay kinh điển Mác Lê Tôn Giáo Là Thuốc Phiện? Bồi dưỡng cái gì ? Đồ ăn chay trường hay thịt chó và gái gung cho các công an trọc đầu hoặc mật vụ áo đen đeo thánh giá?

Đồng chí chuyên nghề phá lại còn hăm he:

động viên đồng bào có đạo tham gia tốt các hoạt động đời sống xã hội, không nghe xúi giục làm những điều bất lợi cho địa phương, cho chính bản thân mình…. “;

“cần tổ chức cuộc gặp gỡ với người đứng đầu các tôn giáo, giúp họ nắm bắt được tình hình đất nước, các biện pháp điều hành ổn định kinh tế, an sinh xã hội của Chính phủ, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, để đồng lòng cùng đất nước vượt qua khó khăn, không nghe bên ngoài xúi giục…”,

“phối hợp công tác đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo và đấu tranh nhân quyền. Toàn ngành chủ động nắm tình hình, động viên chức sắc, nhân sĩ các tôn giáo đấu tranh với những phần tử lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, âm mưu tạo dựng lực lượng đối lập trong các tôn giáo, gây chia rẽ trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Ngành tiếp tục củng cố tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp

Tới đây thì hết dám bàn ra, viết tiếp. Lỡ đồng chí phó thủ tướng ta nổi sùng bốc điện thoại ra lệnh quần chúng vừa mới được gia tăng đào tạo và bồi dưỡng đến tận nơi ân cần động viên thì có đường về với Chúa với Phật sớm hơn dự trù.

Cho nên, xin “nhường” phần này lại cho các còm sĩ của Thôn.

Dân Làm Báo
danlambao1.wordpress.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s