Yêu cầu Tòa Hà Nội trả lời đơn bảo lĩnh

Tôi, Cù Thị Xuân Bích, em gái TS Cù Huy Hà Vũ, sau nhiều lần cùng gia đình có đơn yêu cầu được bảo lĩnh, thăm, gặp TS Cù Huy Hà Vũ tới các cơ quan hiện đang tạm giam TS Vũ đều không được giải quyết, thậm chí không được hồi âm.

Hôm nay, một lần nữa, tôi đã có đơn gửi tới Chánh án Tòa án Nhân dân tp. Hà Nội – Nguyễn Sơn, Chánh tòa hình sự –  thẩm phán Nguyễn Hữu Chính yêu cầu cho tôi và vợ TS Vũ là chị Nguyễn Thị Dương Hà được bảo lĩnh anh Vũ được tại ngoại để chữa bệnh hoặc vì lý do gì không cho chúng tôi bảo lĩnh, gặp mặt, gửi thuốc (chúng tôi không được gửi thuốc trợ tim cho TS Vũ) thì cũng phải trả lời cho chúng tôi theo quy định của pháp luật, kính nhờ Dân Làm Báo cho đăng Đơn yêu cầu bảo lĩnh – thăm nuôi của tôi để những ai quan tâm tới “Vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên tuyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” được biết.

Cù Thị Xuân BíchAdvertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s