Người Tây Tạng lưu vong bầu Thủ tướng mới

Người Tây Tạng lưu vong bỏ phiếu bầu thủ tướng

Người Tây Tạng lưu vong bỏ phiếu bầu thủ tướng

Reuters

Ngày 20/03/11 khoảng 85 000 người Tây Tạng lưu vong tham gia cuộc bầu cử, chọn thủ tướng mới. Do việc Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa tuyên bố từ bỏ vai trò chính trị, tân thủ tướng Tây Tạng sẽ có nhiều trọng trách hơn và có thể trở thành lãnh đạo Tây Tạng tương lai thay thế cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trong vị trí chính trị.

Trong số ba nhân vật ra tranh chức vụ thủ tướng, người có triển vọng nhất là ông Lobsang Sangay, 43 tuổi, chuyên gia về luật quốc tế, tốt nghiệp Đại học Mỹ Harvard.

Thủ tướng mãn nhiệm, Samdong Rinpoche, một vị sư, không ra tái tranh cử. Ông giải thích rằng cuộc bầu cử hôm nay vô cùng quan trọng vì nó diễn ra vào thời điểm chuyển tiếp và thủ tướng mới sẽ gánh vác trách nhiệm rộng lớn hơn.

Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào cuối tháng Tư. Các cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu vào hôm nay, cư ngụ tại 13 quốc gia.

Giới quan sát một mặt công nhận là giai đoạn chuyển tiếp này cần thiết, nhưng mặt khác vẫn tỏ ý lo ngại là người thừa kế chính trị của Đức Đạt Lai Lạt Ma không có sức thuyết phục và ảnh hưởng như Ngài, nhất là đối với quốc tế.

Người Tây Tạng cũng rất lo ngại và trong cuộc họp hôm thứ 3 vừa qua, đa số đại biểu Quốc hội Tây Tạng lưu vong, đã nài nỉ Đức Đạt La L ạt Ma để Ngài tiếp tục ở lại, nhưng vô hiệu.

Theo giới quan sát, việc Đức Đạt Lai Lạt Ma rút lui còn phải được Quốc hội Tây Tạng lưu vong thông qua. Việc bỏ phiếu này sẽ kéo dài trong nhiều tuần lễ do mối bất đồng hiện nay giữa các dân biểu trước việc này.

Thủ tướng Tây Tạng lưu vong đầu tiên được bầu ra vào năm 2001. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích là trong suốt 10 năm như thế Ngài đã chỉ làm việc bán phần thời gian, giờ đây đã đến lúc rút lui hẳn. Tuy nhiên Ngài cũng trấn an là sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh cho công lý đối với người Tăy Tạng.

Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma việc chuyển giao từng bước quyền hạn phải là một tấm gương đối với những lãnh đạo chuyên chế bám quyền và Ngài nêu ví dụ lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s