Phản Động và Tổ Quốc

Vạn Kiếp – Ls. Cù Huy Hà Vũ từng nói XHCN không phải Tổ quốc VN. Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng theo cách khác, đó là ĐCS (1969-2011..) không phải là Tổ quốc VN. Dù ai có nói tôi phản động, tôi vẫn mặc kệ. Vì tôi còn chẳng định nghĩa được từ phản động nó là gì, phản quốc chăng? Nó có 2 nghĩa:

Một là: phản lại quốc gia, nhà nước: Một nhà nước mà để mất đất, đảo, biển cho bọn tàu, để dân ta bị ức hiếp, bắt cóc ngay trên biển của mình là không thể chấp nhận được rồi chứ chưa nói gì đến vấn đề đối nội. Tôi là thế hệ 8x, từ cấp 2 rồi cấp 3 đều học lịch sử VN cả. Trong đó tôi nhận ra rằng cả ngàn năm nay bọn TQ chưa bao giờ có thể làm bạn của VN và sau này cũng vậy. Không nhẽ lãnh đạo bây giờ họ lại quên lịch sử, hay họ học siêu quá, tôi không theo kịp?. Một nhà nước hèn như vậy có nên để tôi phản lại không ?

Hai là phản lại Tổ quốc. Không, không bao giờ! Dòng máu của tôi là dòng máu lạc hồng. Lịch sử VN chỉ hơn 4 nghìn năm và đã bao giờ ông cha ta chịu luồn cúi trước bọn xâm lược phương bắc? Từ thời Hai Bà Trưng rồi đến Ngô Quyền khẳng định chủ quyền đất nước, rồi Đinh, Lý, Trần… có bao giờ khuất phục ?

Tôi cũng từng đề cập vấn đề chính trị với nhiều người, bạn bè, anh chị, chú bác. Kết quả là một thái độ thờ ơ, ngay cả với vấn đề biển đảo. Họ cũng chỉ biết cho là có, nhưng không bàn luận gì thêm. Tôi có hỏi nhưng họ đáp lại: ”Không phải vấn đề của mày, cái đó để nhà nước”. Nghĩ mà nản ! Thế chúng ta sinh ra ở đâu? không phải ở dải đất hình chữ S sao?

Muốn chống giặc ngoài trước phải diệt thù trong.

Đôi điều suy nghĩ thiển cận của Vạn Kiếp

Vạn kiếp

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s