Gởi ông Ngô Bảo Châu qua bài viết “Về sự sợ hãi”

Gởi ông Ngô Bảo Châu qua bài viết “Về sự sợ hãi” sau ngày xét xử ông Cù Huy Hà Vũ
Posted on April 11, 2011 by truongthondlb3

V44 Ba Chấm Chấm Sáu – Đọc bài viết blog của ông “Về sự sợ hãi” tôi thở phào nhẹ nhõm. Đó là vì những gì tôi nghĩ về ông đã không sai, rằng ông là người Trí Dũng song toàn.

Trí thì cả thế giới này đều biết là ông có thừa, nhưng còn Dũng?! Từ ngày có vụ Cù Huy Hà Vũ tôi hàng ngày vào đọc blog của ông để hòng xem ông có lời bình luận gì chăng. Vậy mà blog vẫn im lìm, tôi thoáng nghĩ, không lẽ một người như ông chỉ vì một căn hộ cao cấp mà…

Vậy nên khi thấy bài viết mới của ông, tôi đã trách mình đã vội vã nghi ngại về ông. Nay thì đã rõ, và tôi đã thở phào là vì vậy.

Vẫn biết rằng ông là một nhà toán học. Một người như ông thì sự cống hiến không giới hạn một quốc gia nào. Sự cống hiến của ông là sự cống hiến cho nền văn minh nhân loại. Ông có thể nhập quốc tịch Anh , Mĩ, Thụy Sĩ, hay bất cứ một nước văn minh nào ông muốn. Từ khi ông có quốc tịch Pháp, ông có thể thôi quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên ông không từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Đó phải chăng là ông vẫn muốn làm người Việt Nam. Đó phải chăng ngoài sự cống hiến cho nhân loại nói chung, ông cũng muốn cống hiến cho đất nước Việt Nam, nơi ông ra đời.

Đối với người Việt Nam nói chung, đối với những cô bác lam lũ đang kiếm sống trên những vĩa hè Hà Nội của ông, có lẽ ông cũng biết rằng đối với họ những phương trình những Ga loa những bổ đề của ông không có ý nghĩa và lợi ích gì cho họ. Đối với những người Việt Nam, những người mà ông vẫn còn lưu luyến và chưa muốn cắt đứt này, thì cái có lợi và có ý nghĩa cho họ là tiếng nói của ông.

Ông là một trong những người con ưu tú của đất Việt, ông đã đi khắp thế giới và nhìn thấy được văn minh, ông có thể phân biệt được sự thật và sự dối trá dễ dàng hơn so với những người Việt bình thường trong nước, những người chưa bao giờ biết được gì khác ngoài những gì mà nhà nước Việt Nam cho họ biết. Vì vậy mà tôi cũng như nhiều người khác đã kỳ vọng vào ông. Kỳ vọng rằng ông có thừa chữ Dũng để nói cho người dân của ông biết đâu là quyền tối thiểu của họ, đâu là sự thật và đâu là sự dối trá mà ông đang thấy.

Xin gởi lời chào thân ái đến ông cùng gia quyến.

Từ một người quý mến và trân trọng ông.

V44 Ba Chấm Chấm Sáu

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s