Thư gửi Giáo Sư Châu

* Chính trị – xã hội

Trần Độ
Tác giả gửi tới Dân Luận

Giáo Sư Châu kính mến,

Với tất cả sự kính trọng đối với GS, tôi chỉ có một vài gợi ý nho nhỏ cùng GS và mọi người.

Tôi nhận thấy việc đóng blog thể hiện một điều là có thể GS chưa tưởng tượng được tiếng nói của mình quan trọng và vang xa tới đâu?! Tôi nghĩ tôi hiểu được suy nghĩ không muốn “dính dáng” tới chính trị của GS, cũng như Einstein đã từng nói “Equations are more important to me, because politics is for the present, but an equation is something for eternity.” Nhưng khi nhìn lại những giá trị đạo đức mà Einstein đóng góp cho nhân loại thì “phương trình” của ông có tính chính trị rất lớn lao. Tôi nghĩ giá trị của Einstein nằm ở chỗ đề cao sự tự do sáng tạo của con người, mà đó là giá trị căn bản hiện nay của hầu hết các thể chế chính trị phải hướng tới.

Điều đó có nghĩa, cho dù GS không quan tâm tới chính trị, nhưng bản thân GS đã trở thành một biểu tượng chính trị, biểu tượng của giá trị cao nhất. Tôi hi vọng GS đừng từ chối vị trí này, vì nó đem lại hi vọng và giá trị cho những người khác trong mọi ngóc ngách, giai tầng người Việt.

Tôi mong những phút giây tĩnh lặng của GS sẽ đem lại những nét tươi mới ở GS trong việc nhận biết được tầm quan trọng và giá trị của bản thân mình. Những nét tươi mới đó, tôi tin sẽ lan tỏa tới mọi người dân Việtnam. Nhưng cũng mong GS đừng để người khác tôn thờ mình. Bởi vì danh giới từ sự tôn thờ tới sự ngu muội cũng rất hạn hẹp.

Kính chúc GS và gia đình mạnh khỏe, và nhiều niềm tin phiá trước cho GS, cho mọi người.

Trần Độ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s